مطالب توسط مرتضی قربانی

جامعیت ادیان الهی

بسم الله الرحمن الرحیم #یادداشت #مشخصات_اسلام #مرتضی_قربانی #یادداشت_47 #جلسه_339 ? جامعیت ادیان الهی دین موهبتی از جانب خداوند به انسان است. از این رو نمی‌توان گفت که خداوند موهبتی ناقص لطف کرده است. دین هر امتی برایش جامعیت دارد، تعادل دارد، سکونت دارد. برای حل نیازهای او چاره‌ای دارد. اما بشر در سیر و صیرورت […]