مطالب توسط میرزا علی کرانی

تمایز واضح در تهران

بسم الله الرحمن الرحیم اخیرا با تعدادی از دوستان در نشست اندیشگاه گام دوم در تهران شرکت کردیم، علیرغم اینکه اکثر دوستان وقت قابل توجهی روی مقالاتشان نگذاشته بودند اما مقالاتشان پذیرفته شده بود و در مدارج مختلفی قرار گرفته بود. بخشی که بنده شرکت کردم تا ارائه ها را استماع کنم سه ارائه داشت […]

تخیل و آزاد اندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم آیا آزاد اندیشی تاب مواجهه با تخیلات را ندارد؟ آزاد اندیشی در یک تقریر مساوی است با مواجهه ای سلیم النفسانه با هر آنچه که بتواند نوری به سوی حقیقت روشن کند. حال اگر آورده ای برآمده از تخیل بتواند راهی به سوی حقیقت باز کند، پذیرش آن، گشودن آغوش به […]

بازخوانی آزاد اندیشی، مثل بازخوانی دموکراسی!

بسم الله الرحمن الرحیم نوعا چنین گمان میشود که فرق چندانی میان دموکراسی و مردمسالاری دینی نیست و مثلا صرفا این قید “دینی” برخی واجبات و محرمات دینی را در شرایط کاندیداها و … وارد میکند و از این دست نکات. به عبارتی مثلا گاه گمان میشود که فرقی شبیه آنچه میان “غرب آسیا” و […]

کمال اندیشه

بسم الله الرحمن الرحیم ما ممکن است در صدق آزاداندیشانه بودن، مراتبی را متصور باشیم، مثلا بگوییم فلان اقدام آزاد اندیشانه تر بود. همچنین ممکن است به اصطلاح عرفی یک اندیشه را چنین توصیف کنیم که اندیشه ای با مسمی است. اگر این ظرافت را در نظر بگیریم ممکن است باب نوعی از توجهات در […]

آزاد اندیشی، مرکب یا بسیط؟

بسم الله الرحمن الرحیم در مقام تحلیل ذات کاوانه ی آزاد اندیشی، گرایشی به مرکب ندیدن آزاد اندیشی وجود دارد، یعنی گفته میشود آزاد اندیشی را مرکب از آزادی و اندیشه و یا مربوط به دریافتی از آزادی و اندیشه نبینیم، بلکه “آزاداندیشی” را مساله ای بسیط ببینیم و حقیقت همین امر بسیط را تحلیل […]

چرا تاریخ؟ تقریر بخشی از فرمایشات استاد مظاهری

چرا باید به تاریخ بپردازیم؟ این بحث را توجه کنیم: حضرت آقا مراحل انقلاب اسلامی را ترسیم فرموده اند، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی، تمدن اسلامی؛ ?پرداختن به تمدن برای ما که در مرحله ی ساخت دولت اسلامی هستیم چه معنایی دارد؟ ایشان به این موضوع باور دارند که اگر «افق تمدنی» […]

نمازجمعه در چهارشنبه ها!

علمای اسلام! مراجع تقلید! فعالان فرهنگی! نخبگان! متدینین! شیعیان! غیور مردمان! آزادگان! برخی مردم چهارشنبه ها نمازجمعه میخوانند! کاری نباید کرد؟ «مردى از اهالى كوفه- در بازگشت از نبردهاى صفين- سوار بر ستورى به دمشق آمد، مردى دمشقى به او آويخت كه اين، ماده شترمن است كه در اثناى جنگ صفين از من گرفته اند. […]

آزاد اندیشی پیش فرض گفتمان – تلاشی برای تقریری عمق کاوانه از نسبت آزاداندیشی و گفتمان

بسم الله الرحمن الرحیم آزاد اندیشی غیر از کرسی آزاد اندیشی است. آزاد اندیشی غیر از آزادی بیان است. آزاد اندیشی غیر از گفتگو است. آزاد اندیشی غیر از تضارب آراء است. آزاد اندیشی غیر از تحقیق و مطالعه است. آزاد اندیشی لزوما پدیده ای اجتماعی نیست. (آزاد اندیشی میتواند پدیده ای فردی و شخصی […]

وزن راهبردی غیر از مطلوبیت راهبردی است! – فرق میان دیدگاه ملی و شرعی به مختصه ی خواست رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم در مختصات راهبردی آزاد اندیشی اولین نکته ای که مطرح میشود این است که این مساله مطالبه ی رهبری است؛ ذیل این مختصه آن را از دو حیث مجزا دارای وزن راهبردی بیان میکنند به این بیان که مطالبه ی رهبری هم با نگاه شرعی دارای وزن راهبردی است و هم […]

آزاد اندیشی، سرّ پیشرو بودن امت شهید

بسم الله الرحمن الرحیم پیشتر آزاداندیشی را حق گرایی معنا کرده بودیم؛ در برابر حق خاضع بودن، حال میخواهد حق ظاهرا علیه تو باشد یا له تو، حق از زبان دوستت جاری شود یا دشمن تو، و … فرقی نمیکند. آزاد اندیش در برابر حق خاضع است، و مدار ارزشگذاری را حق میداند.اگر خوب نگاه […]