مطالب توسط ابوذر ظفری

عشق یا تکلیف

#یادداشت #ابوذر_ظفری #مشخصات_اسلام #جلسه_334 #یادداشت_17 عشق یا تکلیف ! عبادت عاشقانه یا عبادت از روی تکلیف همیشه برای خودم این سوال بود کهعبادتی که فقط برای بهشت رفتن یا ترس از جهنم باشه ، چه لذتی داره؟ اصلا عبادتی که صرفا بخاطر ترس از جهنم یا رفتن به بهشت باشد چه تغییری در من بوچود […]

جوان را باهویّت بار بیاورید.

#یادداشت #ابوذر_ظفری #مشخصات_اسلام #هویت #یادداشتـ16 #جلسه_327 جوان را باهویّت بار بیاورید. اگر جامعه‌ای احساس هویّت نکرد، صداهای بلند تحکّم‌آمیز، راحت او را مغلوب خواهد کرد. آن که ایستادگی میکند، آن کسی است که احساس هویّت میکند؛ حالا این هویّت، گاهی هویّت ملّی است، گاهی هویّت دینی است، گاهی هویّت انسانی است، شرف است؛ هرچه؛ با […]

تعریف چند واژه در بحث هویت اجتماعی

#یادداشت #مشخصات_اسلام #ابوذر_ظفری #یادداشتـ15 #جلسه_326 تعریف چند واژه در بحث هویت اجتماعی #جامعهـپذیری : به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتمای دنبال میکند و مسیری که برای شکل دادن به هویت اجتماعی افراد طی می شود جامعه پذیری میگویند #کجرویـاجتماعی : به کنش هایی که برخلاف عقاید ‌‌‌‌،ارزش ها و هنجارهای جامعه […]

کارکرد توبه

#یادداشت #مشخصات_اسلام #ابوذر_ظفری #یادداشت_13 #جلسه_320 آیا توبه فقط یک امر شخصی است و تنها کارکرد شخصی دارد ؟ یا اینکه توبه می تواند کارکردهای اجتماعی هم داشته باشد ؟ به نظر می رسد که توبه یک مساله فردی است و به ارتباط انسان با خدا مربوط می شود اما همین مساله با توجه به رویکردهای […]