مطالب توسط حمیدرضا فتحی

جهان از نوعی وحدت برخوردار است شبيه وحدت ارگانيك موجود زنده.

#یادداشت #حمیدرضا_فتحی #مشخصات_اسلام #یادداشت_** #جلسه_333 جهان از نوعی وحدت برخوردار است شبيه وحدت ارگانيك موجود زنده. این عبارت خیلی سنگین است! از یک طرف علاقه دارم به راحتی این را نپذیرم. کلی کلنجار بروم تا بتوانم آنرا بپذیرم. از خودم می پرسم مگر می شود من و بقیه، نه! من و ماسوی الله، بلکه بالاتر […]

تحولات اجتماعی و اراده ملی

#یادداشت #حمیدرضا_فتحی #مشخصات_اسلام #یادداشت_** #جلسه_329 در جلسه روز گذشته بحثی مطرح شد که کلید تحولات اجتماعی اراده ملی است. سوالی که برای بنده مطرح شد این است که آیا ما در طول حیات اسلامی-انقلابی خود دائما نیاز داریم که تحول اجتماعی رقم بزنیم؟ به عبارت دیگر بنده اینطور متوجه می شوم که لفظ تحول اجتماعی […]

نسبت لحاظ ذائقه مخاطب در انتقال پیام با عوام زدگی

#بهـجایـیادداشت(طرح یک دغدغه) #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #توحید_از_دیدگاه_خط_مشی_اجتماعی #حمیدرضافتحی #یادداشتـ2 #جلسه_124 نسبت لحاظ ذائقه مخاطب در انتقال پیام با عوام زدگی طرح یک دغدغه با چند پرسش ?در دنیایی که جریان حق با پروپاگاندا و ابزار رسانه ای خود ذهن های مردم را به خود مشغول کرده و با ایجاد نیازهای کاذب، مسائل دست چندم مردم را دارای […]