مطالب توسط محمدمرتضی باروتی

گفتمان سازی حق،مقدمه ای برای آزاد اندیشی است

بسم الله الرحمن الرحیم وقتی از آیه  “لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ” از “لا اکراه فی الدین”  بحث آزاد اندیشی فهم می شود و از”قد تبین الرشد من الغی” بحث گفتمان سازی فهم می شود ما را به این نتیجه می رساند که وضوح و روشن بودن حق را مسلم […]

عصاره معرفتی ، سرفصلها است یا امهات اندیشه است؟

باید دید از عصاره معرفتی چه می خواهیم اگر برای تسهیل راهبرد نویسی است که سرفصلها هم عصاره معرفتی است ولی اگر صرفا برای سهولت بخشی به راهبرد محتوایی نیست بلکه مشخص شدن خطوط اصلی یا چارچوب اصلی در نظام اندیشه برای پویایی بیشتر امتداد بهتر می باشد پس باید عصاره معرفتی را #امهات_اندیشه معنا […]

طرح راهبردی مقیاس خوبی است برای رهبری فکری

بعد از اینکه یک اندیشه به مرحله عصاره معرفتی رسید یعنی حاق و اصل آن اندیشه شمرده ومشخص شد  در مرحله بعد باید راهبردی برای این محتوا که عصاره معرفتی باشد نوشت که همان  طرح کلی عملیاتی آن اندیشه است  مانند طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که توسط اندیشمندی فرزانه مطرح شده. ویژگی این […]

عصاره معرفتی همان نظام اندیشه است یا حاصل آن است؟

در تعریف چیستی و چگونگی عصاره معرفتی باید فرآیند و سیر اندیشه و بعد عصاره معرفتی و بعد راهبرد محتوایی را در نظر گرفت تا هر جور که به ذهن می رسد معنا نکنیم.عصاره معرفتی یک اندیشه را کسی می تواند ارائه دهد که اندیشمند آن مکتب باشد که به آن اندیشه علم تفصیلی داشته […]

گفتمان سازی کمک کننده آزاد اندیشی است یا نه؟

فرآیندی که در هر شخصی منجر به عملی و تصمیمی می شود  دومقدمه دارد یک اطلاعاتی است که به فرد می رسد و در جستجوی آن است و دیگری تحلیل و فرآیند اندیشه  که با این اطلاعات و تحلیل فرد به تصمیمی می رسد بحث های مفاد گفتمانی که خود از پردازش روی اطلاعات و […]

اسارت اندیشه

مهم نیست چه طوری فکر می کنی! مهم این است که به چی فکر می کنی! به نظر بنده معنای آزادی فکر و آزادی بیان یعنی در حصار مسائل عقیده خاصی قرار نگیری اگر در حصار مسائل اندیشه خاصی بیافتی با مفروضات یک اندیشه امکان دارد در مورد مسائل مهمی که خارج از آن اندیشه […]

دین داری در مقابل آزاد اندیشی است یا خیر؟

اندیشه اصلا در جایی مطرح می شود که سوالی باشد  اندیشیدن یک فعل است برای رسیدن به درستی است همانطورکه هدایت تکوینی با هدایت تشریعی کامل می شود،به بیان دیگر  رسول باطنی ایجاد سوال می کند و با رسول ظاهری می تواند انسان را به کمال برساند، یا به بیان دیگر عقل انسان با کمک […]

آزاد اندیشی وسیله است نه هدف

اگر آزاد اندیشی را طوری تعریف کنیم که حتی خود اندیشیدن را قید و مانعی برای آزاد بودنش بدانیم دچار اشتباه شده ایم چون قرار بود با آزاد اندیشی به حقیقت برسیم نه اینکه آزادی اندیشه به هر شیوه ای هدف باشد خیلی از پیشرفتهای بشر را ما مدیون کسانی هستیم که چارچوبها و اصول […]

لا یمسه الا المطهرون

به نظر بنده اصلی در آزاد اندیشی است که باعث می شود که ما در تعریف، دچار اختلافات کثیر نشویم و آن همانی است که نسبت مستقیمی با حق گرایی دارد .این دنبال کردن و استشمام کردن حق کار آزاد اندیش است. سوالی که مطرح می شود این است که می توان بدون آزاد اندیشی […]

ترسم نرسی به کعبه،ای اعرابی این ره که تو میروی به ترکستان است. 

بسم الله الرحمن الرحیم در مورد یادداشت آقای نصیری لازم می بینم نکاتی را به ایشان متذکر شوم اتفاقا این که آقا مداخله کند و دولت ها خود را مسئول ندانند این عجیب است! اینکه دولت روحانی شعار مذاکره را در انتخابات بر سر چوب می کند و بعد هم به آن امیدهایی را آویزان […]

دنیای غرب به دنبال”اسارت اندیشه” است نه “آزادی اندیشه”

دنیای غرب با هیاهو ایجاد کردن و مشغول کردن و مصرف گرایی و الگو سازی های پوشالی و انسان را فقط از جنبه حیوانی دیدن و…به دنبال پوشاندن حق و زشت نشان دادن آن و به عبارت دیگر اسارت اندیشه است یعنی وقتی بتوانی ذهن و قلب مخاطب را اسیر کنی دیگر او را به […]

تحقق مردم سالاری در گرو بسط آزاد اندیشی ست

چطور از آزاد اندیشی به مردم سالاری می رسیم؟ ما از آزاد اندیشی چه می خواهیم؟قطعا آزاد اندیشی هدف متعالی نیست و قطعا وسیله است.وسیله چی هست؟ وچطور میخواهیم حق را گسترش دهیم؟یه مطلب مفید یادم هست که در مناظرات کسی که حق با اوست هیچ وقت از جدل کردن نمی ترسد.اصلا او ست که […]

مصلحت و مطلوبیت

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_58 #جلسه_382 #مصلحت_و_مطلوبیت مالیت داشتن قطعا یک چیز نسبی است و به نسبت افراد و به نسبت فرهنگ ها متفاوت است ولی برای بررسی چگونگی ایجاد میل و طلب در انسان می توان اینطور بیان کرد که هر میلی در هر فردی برگرفته از تشخیص تفاوت داشته ها در درون انسان و […]

اصالت فايده

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_57 #جلسه_352 #تقریر #اصالت_فایده ?اصالت فايده از محضر بزرگی مطلبی را یادداشت کرده بودم که فرموده بود: “خداوند در تمام اوامر و نواهی خودش به دنبال عزت و قدرت بنده خویش است. به عنوان مثال در روایتی آمده (اگر در مشکل اقتصادی گرفتار آمدی از هم تیپ خود قرض کن) چراکه در […]

تقدم حق دیگران بر حق خود اخلاقی است یا فقهی

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_55 #جلسه_347 تقدم حق دیگران بر حق خود اخلاقی است یا فقهی است؟صرفا ارزش است یا یک عامل برای عمل کردن است؟نه تنها در حق ،جامعه بر فرد ترجیح دارد در تکلیف هم همینطور است در تفاوت بین واجب کفایی و واجب عینی ..معمولا از فرد مبتدی پرسیده شود بین این دو […]

تقدم حق دیگران بر حق خود اخلاقی است یا فقهی؟

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_55 #جلسه_347 تقدم حق دیگران بر حق خود اخلاقی است یا فقهی است؟صرفا ارزش است یا یک عامل برای عمل کردن است؟نه تنها در حق ،جامعه بر فرد ترجیح دارد در تکلیف هم همینطور است در تفاوت بین واجب کفایی و واجب عینی ..معمولا از فرد مبتدی پرسیده شود بین این دو […]

نقد بر آقای انصاری

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_52 #جلسه_345 ناظر به فرمایش برادر عزیز آقا #محمد_انصاری اینکه بخواهیم بین مراعات حقوق و اخلاق اینگونه فرق بگذاریم دچار اشتباهی می شویم که در برخی محافل مخصوصا دانشگاهی با عنوان تفاوت بین فقه و اخلاق است که از پایه نادرست است مگر ما جمله زیبایی از امیر بیان نداریم که می […]

غایت دین

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_53 #جلسه_345 آنچنان که از کلام علما برمی آید که ناظر برروایات است غایت دین را رساندن انسان به سعادت دنیایی دانسته اند اینکه دنیا گراست و برای رفع نیازهای دنیایی به کار میاید دردرجه اول،چرا که دین مبتنی بر عمل راهکار می دهد لذا امیر المومنین علی علیه السلام می فرمایند: […]

اصلا اجتماعی بودن هم برای خود سازی است.

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_54 #جلسه_345 اصلا اجتماعی بودن هم برای خود سازی است. خو پسندی چیز خوبی است و آنچیز که بد است منیت است. تا حالا فکر کرده اید که “به خود پرداختن” و “خود را بر دیگران ترجیح دادن” می تواند ممدوح باشد یعنی انسان در درجه اول به نفس خود ،به قلب […]

عمل کردن به اندیشه ها

#يادداشت #مشخصات_اسلام #محمد_مرتضی_باروتی #يادداشت_51 #جلسه_338 بسم الله الرحمن و الرحیم عمل کردن به اندیشه ها : تجربه است و تکرار این تجربه، علم پدید می آورد. در مجموع، علم در لغت و قرآن و روایات به معنای “معیت با عمل” استُ یعنی اگر کسی عالِم، خطاب شود با عملش، علمش را به دیگران نشان خواهد […]