مطالب توسط محمد امامی

تقریری از حق یابی مومن

در نگاه هستی شناسانه اسلامی حق حضوری پر قدرت دارد و تنها حاضر صحنه است. اوست که هست و ماسوی آن همه نمود آن می باشند. در این نگاه ما نیاز به کاوش برای جستن حق نداریم بلکه اصل حضور ما در این عالم ما را به حق متصل می کند برای یافتن حق تنها […]

مفاد جهاد تبیین 2

واقعیت انقلاب بیش از آن که در نقطه توصیف ثمرات و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد، بیش از آن که سعی بر این داشته باشد که کارنامه جمهوری اسلامی را برررسی کند، بیش از آن که به دنبال دقت در عکس نهایی و موقف فعلی جمهوری اسلامی باشد، به دنبال شرح و بسط داستان انقلاب اسلامی […]

مفاد جهاد تبیین 1

سخن از گام دوم و شرح  و بسط بیانیه رهبری در آغاز چهل سال دوم انقلاب از جمله محورهای گفت وگو حزب الله در این سالها بوده است.تحلیل گام اول انقلاب، دلالت ها و مدالیل مختلف بیانیه، طرح کلان رهبری، حلقه های میان به عنوان کنشگران اصلی گام از جمله بحث هایی بوده است که […]

غنای راهبردی جهاد تبیین

انقلاب اسلامی از ابتدای نهضت تا آن روزی که ارتش برای بیعت با امام حاضر شد؛ تماما با ابزارهای فرهنگی راه خود را پیش برد. کوران حوادث هیچ گاه انقلاب وانقلابیون را مضطرب و خشمگین نکرد؛ تا جواب خون را با خون دهد. امام با شعار آن که گوشت و پوست قدرت بیشتری از توپ […]

سرگردانی یا خود گردانی فرهنگ

چندی پیش با تعدادی از مولوی های اهل سنت دیداری داشتم. انقلابی بودند و انقلاب را قبول داشتند و وحدت را مایه پیشرفت و ارتقا ایران می دانستند. بحث که گرم شد که گله ای داشتند از نوع رویکرد به وحدت و وحدتی هم اکنون جمهوری اسلامی در آن می دمد. به نظر ایشان وحدت […]

فروپاشی در پس دیوار خود ساخته

رنانی در نوشته خود خبر از دو سقوط می دهد یکی در عالم ذهن جامعه و یکی دیگر در واقعیت آن. در نگاه رنانی ذهنیت جامعه نسبت به کار آمدی و شایستگی حکومت برای حل مشکلات او در حال فروپاشی است. دیگر جامعه اعتمادی به راه حل ها و مسیرهایی که حکومت درپی طی کردن […]

فروپاشی ذهن در پس دیوارخود ساخته

رنانی در نوشته خود خبر از دو سقوط می دهد یکی در عالم ذهن جامعه و یکی دیگر در واقعیت آن. در نگاه رنانی ذهنیت جامعه نسبت به کار آمدی و شایستگی حکومت برای حل مشکلات او در حال فروپاشی است. دیگر جامعه اعتمادی به راه حل ها و مسیرهایی که حکومت درپی طی کردن […]

چه هست و چه نیست های جهاد تبیین2

واقعیت انقلاب بیش از آن که در نقطه توصیف ثمرات و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد، بیش از آن که سعی بر این داشته باشد که کارنامه جمهوری اسلامی را برررسی کند، بیش از آن که به دنبال دقت در عکس نهایی و موقف فعلی جمهوری اسلامی باشد، به دنبال شرح و بسط داستان انقلاب اسلامی […]

چه هست و چه نیست های جهاد تبیین 1

سخن از گام دوم و شرح  و بسط بیانیه رهبری در آغاز چهل سال دوم انقلاب از جمله محورهای گفت وگو حزب الله در این سالها بوده است.تحلیل گام اول انقلاب، دلالت ها و مدالیل مختلف بیانیه، طرح کلان رهبری، حلقه های میان به عنوان کنشگران اصلی گام از جمله بحث هایی بوده است که […]

غنای راهبردی جهاد تبیین

انقلاب اسلامی از ابتدای نهضت تا آن روزی که ارتش برای بیعت با امام حاضر شد؛ تماما با ابزارهای فرهنگی راه خود را پیش برد. کوران حوادث هیچ گاه انقلاب وانقلابیون را مضطرب و خشمگین نکرد؛ تا جواب خون را با خون دهد. امام با شعار آن که گوشت و پوست قدرت بیشتری از توپ […]

میوه آزاد اندیشی

انسان در خویشتن خویش و درجهان خویش زیست می کند. براساس اتمسفر جهان خویش نسبت و مناسبات برقرار می کند و براساس شناختی که از درگاه های مختلف مثل سبک زندگی،دانش، مزاج و… به دست می آورد به تعامل با دیگری می پردازد. گاهی این جهان ها چنان از هم دور می شود که منجر […]

خود گردانی یا سرگردانی فرهنگ

چندی پیش با تعدادی از مولوی های اهل سنت دیداری داشتم. انقلابی بودند و انقلاب را قبول داشتند و وحدت را مایه پیشرفت و ارتقا ایران می دانستند. بحث که گرم شد که گله ای داشتند از نوع رویکرد به وحدت و وحدتی هم اکنون جمهوری اسلامی در آن می دمد. به نظر ایشان وحدت […]

معلولیت یا علیت آزاد اندیشی

آزاد اندیشی خود مطالبه عمومی و فراگیر جامعه است یا فرهنگی است که جامعه بر اساس آن در مواقف متعدد باید سلوک کند؟ آیا اساسا پدیده آزاد اندیشی خود می تواند به عنوان خواست یک جامعه  مورد تقاضا و مطالبه قرار بگیرد؟ و به عنوان چتر معرفتی در ذهنیت اجتماعی دیگر معانی وپدیده ها را […]

انقلاب فرهنگی انقلاب اسلامی

  انقلاب اسلامی از ابتدای نهضت تا آن روزی که ارتش برای بیعت با امام حاضر شد؛ تماما با ابزارهای فرهنگی راه خود را پیش برد. کوران حوادث هیچ گاه انقلاب وانقلابیون را مضطرب و خشمگین نکرد؛ تا جواب خون را با خون دهد. امام با شعار آن که گوشت و پوست قدرت بیشتری از […]

و هنوز زندگی جاریست..

#محمد_امامی #مشخصات_اسلام #جلسه_324 ?هندفون به گوش با موهای ژولیده سوار می شود، مردی دیگر که حدودا ۳۵ سال سن دارد، چنان سرش را به گوشی دوخته که اصلا حواسش نیست که به چند نفر برای سوار شدن تنه می زند، مرد جا افتاده ای پله ها رو یکی دو تا می کند تا قبل از […]

الگوی حل مساله انقلاب 2

پدیده انقلاب اسلامی نمونه ای خوب از نوع الگوی حل مساله اسلام سیاسی در مکتب امام خمینی است. امام از همان ابتدای امر دو هدف را مورد توجه اراده  خروشان مردم قرار داد : براندازی نظام پهلوی و براندازی محمد رضا پهلوی. انقلاب اسلامی در گیر ودار حرکت خود و کشاکش تقابل با اراده های […]

منطق ولاء اسلامی

در منطق ولاء اسلامی حاکمیت وظیفه تحقق استقلال را در جامعه خویش دارد. اما مرزهای استقلال به گونه ای نیست که آزادی فردی آحاد مردم را مورد خدشه قرار دهد. استقلال به عنوان ارزش متعالی تاجایی اصالت دارد که دست درازی به اندیشه و قلب مردم نکند. فلذا به هیچ عنوان نه حق تفتیش عقائد […]

الگوی انقلاب اسلامی(آزاداندیشی تحول باطنی یا تحول ظاهری)

پدیده انقلاب خود منبعی معرفتی برای درک و استیعاب هر گونه تحول در ساحت های مختلف بشری است. انقلاب اسلامی با الهام از آیه ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم در ساحت باطنی و ساحت ظاهری قابل تحلیل است. اسقاط نظام پهلوی و تغییر نظام حاکمیت ایران در ساحت که در  ظاهر بنا […]

دسته بندی حاکمیت اسلامی در سوره بقره- تقریری از تفسیر استاد یزدان پناه

سوره بقره به عنوان اولین سوره مدنی علاوه بر آن که مملو ازتشریعات الهی در حکومت نوپای رسول اکرم(ص) استٍ؛ نمایی کلان از جریان های اساسی حکومت اسلامی نیز میدهد. دسته بندی مطرح شده در ابتدای سوره بقره برپایه اندیشه حقیقی است و از سوی دیگر مطابق با واقعیت حاکمیت اسلامی. حاکمیت الهی برای برپایی […]

گام های پیشرفت امام 3

حلول انقلاب اسلامی در دورانی که امیدی به به بیدار درحال فروکش کردن بود و جنبش های اصلاحی در ایران هر آن چه داشتن به میدان آورده بودند چون صاعقه ای بود در شب ظلمانی حیات جامعه ایرانی. انقلاب اسلامی همان طور که معجزه آسا رقم خورد و عصای خمینی بود در برابر ساحران غرب […]