مطالب توسط محمدهادی جوهری

انقلاب علمی، واجب فراموش شده

بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب علمی، واجب فراموش شده انقلاب فرهنگی در بازه سال های 1359 تا 1362 در ایران رقم خورد و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ظرف تحقق این انقلاب بودند. اهداف انقلاب فرهنگی را می توان در سه عنوان مشخص کرد. 1-پاکسازی دانشگاه ها از گروهک های نظامی و سیاسی و […]

رهبر فرهنگی، محور گفتمان سازی

بسم الله الرحمن الرحیم گفتمان سازی یک پدیده انسانی است که توسط انسان خلق شده و بر روی انسان نیز اثر می گذارد ، این نکته باعث می شود نگاه سیستمی به آن دقیق نباشد. در فرایند گفتمان سازی این گونه نیست که مراحل به صورت منظم و سیستمی پشت هم محقق شود و اصلا […]

نیروهای گفتمان ساز

بسم الله الرحمن الرحیم فرایند گفتمان سازی مراحل متعددی دارد و برای تحقق این مراحل به افراد و استعدادهای متنوعی احتیاج هست. در لایه اول باید عده ای در مرحله دانش کار علمی کرده و ظرفیت های تراثی و دانشی را برای حل مسئله های اجتماعی آزاد کرده تا بعد در مرحله بعد اندیشمندان بتوانند […]

تقسیم مراحل گفتمان سازی به دو لایه اندیشه و عملیات

بسم الله الرحمن الرحیم برای گفتمان سازی فرایندی در نظر گرفته شده است. اندیشه ، عصاره معرفتی ، راهبرد محتوایی ، مفاد گفتمانی ، روایت کلان ، عرصه ها، انواع مخاطب ، قالب ها ، این ها مراحلی هستند که در فرایند گفتمان سازی باید رعایت شود اما می توان این مراحل را به دو […]

اندیشه و آزادی دو مختصه مهم برای مختصات راهبردی طرح بحث آزاداندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم مفهوم آزاداندیشی از دو مفهوم اندیشه و آزادی نشأت گرفته است و با هر مبنایی که در نظر گرفته شود، آزاداندیشی از آن دو مفهوم متاثر می باشد فلذا در مختصات راهبردی طرح بحث آزاداندیشی باید جایی برای اندیشه و آزادی در نظر گرفته شود. این توجه هم باید از زاویه […]

نظام محاسبه توحیدی در تحلیل مبارزه با اسرائیل

بسم الله الرحمن الرحیم مبارزه با اسرائیل را از زوایای مختلفی می توان تئوریزه کرد، عده ای آن را با رویکرد انسانی و بشردوستانه تحلیل می کنند و سعی بر نشان دادن کثافات و اعمال ضد انسانی این رژیم منحوس دارند. در این تحلیل رژیم صهیونیستی به دلیل اعمال ضد انسانی محکوم به محاکمه است […]

تفاوت آزادی اندیشه و آزادی عقیده و آزاداندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم آزادی اندیشه یک نوعی از اندیشه می باشد. تمرکز در این مفهوم بر روی اندیشه می باشد و آزادی به عنوان یک صفت به آن اضافه شده است. در نتیجه مفهوم جدیدی از اندیشه و آزادی ایجاد نشده است بلکه ترکیب اندیشه به یک صفت می باشد. آزادی عقیده هم از […]

به رسمیت شناختن عقاید، مراد از آزادی عقیده

بسم الله الرحمن الرحیم عقیده یعنی باور و اعتقاد، یعنی آن چیزی که ایمان بدان تعلق می گیرد و پشتوانه کنش و رفتار می باشد. در آزادی عقیده از زاویه فردی، انتخاب یک عقیده و باور به صورت شخصی مسئله است. اما در آزادی عقیده از زاویه اجتماعی، اثرات آن عقیده در جامعه مد نظر […]

لذت آزاداندیشی در گرو آزادی عقیده

بسم الله الرحمن الرحیم آزادی در عقیده سبب لذت آزادی در اندیشه می شود. اندیشه زمانی می تواند ارزشمند و لذت بخش برای انسان باشد که بتواند آن را در نهایت به سان یک عقیده و باور بپذیرد و کنش ها و رفتارهای خویش را به سبب آن سامان دهد. انگیزه آزادی در اندیشه و […]

حق گرایی و حق پسندی توصیفی برای اندیشه و یا آزاداندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم به نظر می رسد که حق و حقیقت، معادل اندیشه و فکر هست. به عبارت دیگر فکر و اندیشه، سرمایه های ما از شناخت حق و حقیقت می باشد. یعنی ما در شناخت حق و حقیقت و واقع به سرمایه هایی دست پیدا می کنیم که به آن ها اندیشه می […]

نسبت خلاقیت و اندیشه

بسم الله الرحمن الرحیم اندیشه و فکر به معنای حاصل مصدری، یعنی یک علم حصولی، به عبارت دیگر یعنی یک خروجی و محصول معرفتی. در فلسفه اسلامی، علم چیزی است که کشف از واقع باشد. پس وقتی می گوییم اندیشه و فکر به صورت حاصل مصدری یعنی علم حصولی، فلذا اندیشه نیز کشف از واقع […]

جایگاه تعریف در برنامه ریزی راهبردی

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از نزاع ها در برنامه ریزی راهبردی، جایگاه تعریف می باشد. به این معنا که آیا تعریف یک پدیده اجتماعی مانند آزاداندیشی در برنامه ریزی راهبردی برای تحقق آن، نقش به سزایی دارد یا خیر؟ شاید بتوان این گونه ادعا کرد که پدیده های تازه و بدیع مانند آزاداندیشی از […]

آزاداندیشی، خلق پارادایم و تولید علوم انسانی اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از ثمرات آزاداندیشی و گفت و گو، تولید اندیشه است. و وقتی اندیشه ها در کنار یک دیگر یک محیط فکری و معرفتی را شکل می دهند ، سبب خلق پارادایم و مکتب فکری می شوند. چرا که پارادایم ها و مکاتب فکری از جنس اندیشه می باشند. حال اگر […]

گفت و گوی تراث، ثمره ی آزاداندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از ثمرات آزاداندیشی در جامعه، گفت و گو می باشد. گفت و گو در سطح ها و لایه های مختلف جامعه می تواند رقم بخورد و یکی از لایه های گفت و گو، لایه مباحثه و تبادل نظر میان نخبگان است. آزاداندیشی در جامعه سبب می شود که نخبگان با […]

آزاداندیشی موتور پیشران برای عقلانیت جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم مردم سالاری و ولایت مردم هدف نهایی و غایی در نظام اجتماعی اسلامی می باشد. اما برای آن که مردم بتوانند سالاریت خود را در جامعه کسب کنند و بتوان بار مسئولیت اداره جامعه و تصمیم گیری را به آن ها سپرد باید قوه عاقله و عقلانیت لازم برای این مهم […]

طریقی و موضوعی بودن نسبت خواست رهبری با مطلوبیت ها

بسم الله الرحمن الرحیم خواست رهبری یکی از مولفه هایی است که می تواند به عنوان یکی از مختصه های راهبردی مطلوبیت های جامعه باشد. یکی از سوال هایی که در مورد این مختصه باید پرسید این است که نسبت راهبردی بودن آن مطلوبیت با خواست رهبری به صورت طریقی می باشد و یا موضوعی؟ […]

رابطه دو سویه گفتمان سازی و آزاداندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم آزاداندیشی یکی از مطلوبیت های فرهنگی جامعه می باشد. و گفتمان سازی یک روش پایه برای بسط و گسترش مطلوبیت های فرهنگی در جامعه است. اگر آزاداندیشی به یک مطلوبیت فراگیر و بسط یافته در جامعه تبدیل شود، سبب سهل الوصول شدن تحقق سایر گفتمان ها در جامعه می شود. یعنی […]

ولایت و اخوت، پی و بن مایه اندیشه توحیدی و گفتمان جامع

بسم الله الرحمن الرحیم هر نظام اجتماعی از یک رابطه طولی و یک رابطه عرضی تبعیت می کند. در نظام اجتماعی که اسلام رقم می زند، رابطه طولی توسط ولایت و رابطه عرضی توسط اخوت تامین می شود. در طرح ایده فرهنگی مادر استاد فلاح، شاید بتوان این گونه ادعا کرد که وقتی در لایه […]

اومانیست، تئوریزه شده استکبار و نسبت آن با آزاداندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم اومانیست در ادبیات غرب به معنای انسان محوری می باشد. اما محوریتی که اتصالش به غیب قطع می باشد. اساسا در اومانیست این انسان مادی است که خود را محور عالم می داند و هیچ چیز دیگری را بر خود حاکم نمی داند. اومانیست تئوریزه شده ی استکبار می باشد. استکبار […]

تاب آوری، راهی برای امید آفرینی و پیشرفت

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آقا در دیدار 28 آبان 1401 با مردم اصفهان امید را راهی برای پیشرفت بیان کرده اند. ایشان بیان فرمودند که : امید مهم‌ترین ابزار پیشرفت است و دشمن روی این متمرکز شده؛ دشمن از همه‌ی توان دارد استفاده میکند برای القای ناامیدی، برای القای بن‌بست. اما مسئله ای که […]