مطالب توسط محمدرضا فلاح شیروانی

نگاهی به مقدمۀ کتاب

#نشستهای_علمی #مطالعه #پسا_اسلامیسم 2 ▫️نگاهی به مقدمۀ کتاب میلاد دخانچی اهل تأمل و تفکر است. غرب را دیده، چشیده، در آن رشد یافته و اکنون اینجا است. بین اهل فکر است نه اهل سیاست و به فضای ذهن‌پروری وصل است و کارهای چون جیوگی را سامان داده است. در کل رویکرد مثبتی نسبت به انقلاب […]

آشنایی با پسا اسلامیسم

#نشستهای_علمی #مطالعه #پسا_اسلامیسم 1 ▫️آشنایی «پسا اسلامیسم» دغدغۀ کیست، مسألۀ کیست، چقدر گسترش دارد، چقدر فایده دارد؟ آیا این دغدغه ها قشر مؤثر جامعه را زمین گیر کرده است؟ قشر فرهیختۀ جامعه مسأله هایی در این باب دارد که عمیق شمرده می شود؟ آیا قشر فعال جامعه ولو این مسأله ها را به وضوح ندارد […]

کدام انقلاب (2)

•  تحلیل  • #کدام_انقلاب؟ #سازندگی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ ▫️ حرکت خودجوش «بعد از پیروزی انقلاب این حرکت دانشجوئی – جنبش دانشجوئی، حضور دانشجوئی – صحنۀ عجیبی است. در همان ماه‌های اول، مسئلۀ تشکیل سپاه پاسداران و حضور فعال دانشجویان در سپاه است و به فاصلۀ چند ماه، تشکیل جهاد سازندگی به وسیلۀ خود دانشجوهاست، که خود دانشجوها […]

کدام انقلاب (1)

•  تحلیل  • #کدام_انقلاب؟ ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ ▫️ مقاومت کارخانه نوشابه حسن مؤمنیان / کتاب «من به این آرم اعتماد دارم» دو تا زد تو گوشم و گفت: «گور بابای تو و انقلاب!» نگهبان کارخانه بود و بهش گفته بودند سپاهی، بسیجی یا روحانی آمد بزنش. لباس نهضت هم شبیه لباس سپاه بود، ولی بدون آرم. برگشتم […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش هشتم)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 1.5 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ ▫️مقدمه (6) ● ب. عاقله فرهنگ 4 صحنۀ فرهنگ نیازمند عاقله‌ای است که با سرمایه‌های فرهنگی و افق‌های تعالی و ظرفیت‌ها و مسائل عینی انسی چاره‌اندیشانه(در سطح کلان) داشته باشد و به کل صحنه سمت و سو بدهد و به سهم خود باورهایی درخشان و امیدهایی فراوان بیافریند. […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش هفتم)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 1.5 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ در مقدمه نیم‌نگاهی به سه نکته خواهیم داشت : الف. ایدۀ مادر، ب. عاقلۀ فرهنگ و ج. چرخۀ پیشرفت فرهنگی ▫️مقدمه (5) ● ب. عاقله فرهنگ 3    ◈ ظرف پدیدآیی عاقلۀ فرهنگ این که گمان کنیم در جامعۀ فرهیختۀ ما اگر ضرورتی به نام «عاقلۀ فرهنگ» وجود […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی بخش ششم

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 1.5 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ در مقدمه نیم‌نگاهی به سه نکته خواهیم داشت : الف. ایدۀ مادر، ب. عاقلۀ فرهنگ و ج. چرخۀ پیشرفت فرهنگی ▫️مقدمه (4) ● ب. عاقله فرهنگ 2    ◈ نقش عاقلۀ فرهنگ این که این انقلاب با انضباط خوب و در تراز نخبگی بلندی حرکت کرد، هزینۀ کمی […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش پنجم)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 1.5 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ تسلیت بابت سالروز عاشورای حسینی و شهادت سیدالشهدا و یاران بااخلاصش. در مقدمه نیم‌نگاهی به سه نکته خواهیم داشت : الف. ایدۀ مادر، ب. عاقلۀ فرهنگ و ج. چرخۀ پیشرفت فرهنگی ▫️مقدمه (3) ● ب. عاقله فرهنگ 1 نکتۀ ضروری دیگری را باید کنار مطلب «الف» نشاند. دربارۀ […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش چهارم)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 1.5 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ در مقدمه نیم‌نگاهی به سه نکته خواهیم داشت : الف. ایدۀ مادر، ب. عاقلۀ فرهنگ و ج. چرخۀ پیشرفت فرهنگی ▫️مقدمه (2) ● الف. ایدۀ مادر پیشتر عرض شد که باید روی دست‌یابی به ایده‌ای مرکزی، مادر، مقتدر و وحدت‌بخش سرمایه‌گذاری کنیم و آن ایده را به همۀ […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش سوم)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 1.5 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ دو سه یادداشت پیشین، به تأملی دربارۀ «ایدۀ فرهنگی دولت» گذشت و به یکی از مؤلفه‌های آن ایده اشارت رفت. با پوزش به نظر رسید پیش از ادامۀ بحث، تفصیلی به مقدمه داده شود و پس از آن بحث پیشین پی‌گرفته شود. لذا شمارۀ 1.5 خورده است تا […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش دوم)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 3 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ گفته شد که ما برای جمع کردن ذهن برنامه‌ریزان و کنشگران نیازمند یک ایدۀ فرهنگی هستیم. این ایده به عنوان یک ایدۀ راهبردی مادر می تواند از چند مؤلفه تغذیه کند که یکی از آنها ذائقۀ توحیدی است : 1▫️ذائقۀ توحیدی 9. جزء مهمترین مخاطراتی که کشور تمدن‌خواه […]

ایده فرهنگی دولت انقلابی (بخش اول)

•  اندیشه  • #ایده_فرهنگی 2 #دولت_انقلابی ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄ ایدۀ فرهنگی به عنوان یک ایدۀ راهبردی مادر می تواند از چند مؤلفه تغذیه کند : 1▫️ذائقۀ توحیدی 1. انقلاب اسلامی مهمترین سخنی که برای بشر به عنوان حداقل یک فرهنگ عمومی دارد تفکر توحیدی است.  به تعلیم قرآن آن چیزی که شفای بیماریهای انسان است و او […]