مطالب توسط سیدمصطفی مدرس

مأموریت گرایی و وقف راه بودن

#مشخصات_اسلام #زنده یاد سید_مصطفی_مدرس #یادداشت_155 #جلسه_384 #ماموریت_گرایی #وقف_راه #سایمون_سینک ?مأموریت گرایی و وقف راه بودن مأموریت گرایی به چه معنا هست و به چه معنا نیست؟! مأموریت گرایی یعنی نه در دام محدودیت منابع افتادن و نه پشت سد موانع گیر کردن بلکه خود را به هدف و به مسیر پیوند دادن انسان مأموریت گرا […]

معنای آزادی

آزادی به چه معناست؟ لغویان برای آزادی معانی متعدّدی گفته‌اند؛ از جمله، آن را به قدرت انتخاب، رهایی، ضدّ بندگی،[۱]و استقلال در عمل و از آمیختگی رها شدن[۲]معنا کرده‌اند. در اصطلاح نیز معانی بسیاری برای آزادی بیان شده؛[۳]مانند: فقدان موانع در راه تحقّق آرزوهای انسان،[۴]سلب مانع ترقّی و تکامل،[۵]داشتن حق انجام هر عملی تا حدّی […]

تعریف بهینه برای برنامه ریزی راهبردی

به نظر می رسد تعریف های حدی یا رسمی، اگر منجر به وضوح تصویر غایت مطلوب از آزاداندیشی نشود خیلی در برنامه ریزی راهبردی کارا نمی باشد. ما آزاداندیشی را میخواهیم برای رشد اجتماعی. اگر این چنین است پس یعنی در بدو امر ما مواجه خواهیم بود با اندیشه خطا بار، غیر منسجم، غیر نظام […]

دوران جدید

مقام معظم رهبری در پاسخ مکتوب به نامه جمعی از فضلای حوزه و دانشگاه در سال 1381 می فرمایند: «آنگاه‌ که‌ نخبگان‌ ما نقطه‌ تعادل‌ میان‌ هرج‌ و مرج‌ و دیکتاتوری‌ را شناسائی‌ و تثبیت‌ کنند، دوران‌ جدید آغاز شده‌ است» برای فهم این نکته میتوان از فرمایش جناب داوری اردکانی در پاسخ به دبیرخانه […]

تأملی در نسبت گفتمان، سبک زندگی و مهندسی فرهنگی

شیخ الرئیس، بوعلی سینا معتقد است اوحدی افراد عقل عملی شان از عقل نظری شان پیروی می کند. توضیح ایشان این است که عقل عملی انسان ها از نفس اماره یا مقبولات و مشهورات پیروی میکند. مشهورات و مقبولات را میتوان آراء فرهنگی دانست. گفتمان به معنای گزاره یا توده معرفتی که مقبول به نظر […]

درنگی در ایده های راهبردی برای پیشرفت مردمسالار

کلان ایده ما ساخت ایران الگوی پیشرفته اسلامی می باشد. ما به دنبال پیشرفت هستیم و روح پیشرفت را هم اراده ملّی میدانیم. اراده ملّی از آن رو که اراده فعل عقل در موطن قلب می باشد بدان معناست که جمهوری جنود عقل برپا سازیم. به تعبیر دیگر رشد و اثاره دفائن عقول ملت را […]

تلاشی برای روایتی راهبردی از هندسه مسائل ایران با نظر به غائله مهرماه 1401 – بخش سوم

?بخش سوم ?رهبران جنبشهای اجتماعی در جریان فتنه 88 جریانات سیاسی بودند که رهبری ماجرا را در دست داشتند و طرف حساب حاکمیت بودند اما طی یک دهه اخیر جریانات و احزاب سیاسی از مسند رهبری کنار رفته و جای خود را به سلبریتی ها دادند. کسانی که با وجود شبکه های اجتماعی طرفداران به […]

تلاشی برای روایتی راهبردی از هندسه مسائل ایران با نظر به غائله مهرماه 1401 – بخش دوم

?بخش دوم ?مسئله فتنه: فتنه و ما ادراک ما الفتنة! ما در باب فتنه گرفتار فقر تئوریک مفرط هستیم نه مطالعات تاریخی معتنابه و کارآمدی داریم و نه سابقه ای تئوریک به اسم #فقه_الفتنه داریم – در حالیکه تاریخ شیعه تاریخی انبوه از فتنهای ریز و درشت است – و نه مطالعات جامعه شناختی کافی […]

تلاشی برای روایتی راهبردی از هندسه مسائل ایران با نظر به غائله مهرماه 1401 – بخش اول

?بخش اول غائله مهر 1401 هم در حال جمع شدن است اما اکنون وقت #تحسین_السوال یا #روایت_مسئله است. ما تا وقتی که هندسه مسائل پیش روی مان را بخوبی رؤیت نکنیم نمیتوانیم روایتی چند جانبه از اضلاع و ابعاد مسائل پیش رویمان داشته باشیم. ?مسئله قطبیدگی: قطبیدگی جامعه ایران واقعیت یا توهم؟! یکی از جدی […]

توضیحی در باب نسبت ولایت فکری و پایگاه فکری

همواره یکی از مباحث پر دامنه بحث ولایت، گستره ولایت بوده است. ولایت که مشتمل بر معانی مودت، معیت و اطاعت می باشد در حیطه عمل و فعل معنای آن واضح می باشد. به عبارت دیگر اطاعت در عمل معنای واضحی دارد اما اطاعت فکری آیا معقول و وجیه است؟ آیا اطاعت فکری به تعطیل […]

ارزش معرفت شناختی فهم عموم مؤمنین

آیا فهم آحاد مؤمنین متفردا و جمعیتا ارزش معرفت شناختی دارد؟ ارتکاز عمومی این است که فهم آن کسی ارزش معرفت شناختی دارد که تحصیلات علمی لازم را داشته باشد. به عبارتی فهم و علم حصولی که از طریق مسیر رسمی کسب شده باشد حائز ارزش معرفت شناختی می باشد و الا خیر. اما به […]

نوش و نیشی در باب اندیشه و سیره نویسنده کتاب ساکن خیابان ایران

می توان خیلی همدلانه با نویسنده گفتگو کرد همچنان که میتوان با تلخی تیغ تیز نقد را از نیام برکشید. آنچه که در ادامه می آید ترکیبی از نوش و نیش است باشد که پله ای برای فردای بهتر و اندک حرکتی برای پیشرفت باشد. استقبال از زاویه ورود و زاویه نگاه نویسنده: توجه به […]

جریان انقلاب در میانه میدان مین گذاری شده فکر و اندیشه

چه سیاست مردان و کنشگران اجتماعی سیاسی را قبول نداشته باشیم و چه قبول داشته باشیم هر از گاهی اینان با کنش حاد سیاسی خود یکی از مین های کار گذاشته شده را منفجر کرده و آن وقت است که چارستون بنای فکری جریان انقلاب به لرزه در می آید. جریان انقلاب چه بخواهد چه […]

متکلم انقلابی معمار بنای باشکوه روشنفکری دینی

کلام انقلابی در افق روشنفکری دینی حضور دارد. یکی از بهترین تعابیر در تبیین افق روشنفکری دینی تعابیری است که دکتر علی شریعتی داشته است: دکتر شریعتی در بیان رسالت روشن‌فکر به موضوعی اشاره می‌کند که برای ما مهم است : «روشنفکر رسالتش رهبری کردن سیاسی جامعه نیست، رسالت روشنفکر خودآگاهی دادن به متن جامعه […]

نسبت اندیشه و دانش با نظر به زیست تاریخی انسان

اگر به ابتدای تاریخ حیات بشر نظر بیاندازیم متوجه خواهیم شد آن زمان دانشی وجود نداشته است. اما آیا این مسئله بدین معناست که انسان فاقد حیث معرفتی بوده است خیر! انسان یک موجود شعوری ارادی است که حیات خویش را با همین حیث تدبیر می کند. انسان با اندیشه پا بر روی زمین گذاشت […]

نسبت شناسی اندیشه و دانش

?سکانس اول: ?رهبری در اولین نشست اندیشه های راهبردی 4 عرصه برای پیشرفت ذکر می کنند: فکر، علم، سبک زندگی، و معنویت ?ایشان در توضیح دو عرصه ابتدایی این چنین ذکر می کنند: 1. عرصه #فکر ضرورت سوق دادن جامعه به سوی یک جامعه متفکر در درجه‌ی اول، پیشرفت در عرصه‌ی فکر است. ما بایستی […]

عصر یخبندان اندیشه یا گلستان و بهار فکر؟!

سالهاست در موضوعات جدی و پر رنگی ایستایی و سکنای اندیشه ای حس می شود این مسئله آن زمان مشهود می گردد که به واسطه یک کنش حاد اختلافات نمایان شده و ابهامات در موضوع و مسئله و ضعف و رقت انگیز بودن اندیشه ها و افکار وضع نزاری را مبین می سازد. این مسئله […]

گونه شناسی راهبردی ایده های اصلاحی جریانهای منتقد فلسفه صدرایی – استاد احمد رهدار

ایده های مصلحان اجتماعی بر اساس دیدگاهی که در باره انسان و تحول انسان دارند تنوعات و گونه های متفاوتی می یابد. یک مصلح اجتماعی می بایست یک تحول اجتماعی را سررشته داری کند و سررشته داری یک تحول اجتماعی بنا بر اینکه چه چیز جوهره و بنیاد تحول اجتماعیست مقتضی سبد اقدام راهبردی مختص […]

گونه شناسی راهبردی ایده های اصلاحی جریانهای منتقد فلسفه صدرایی – استاد محمد تقی سبحانی

ایده های مصلحان اجتماعی بر اساس دیدگاهی که در باره انسان و تحول انسان دارند تنوعات و گونه های متفاوتی می یابد. یک مصلح اجتماعی می بایست یک تحول اجتماعی را سررشته داری کند و سررشته داری یک تحول اجتماعی بنا بر اینکه چه چیز جوهره و بنیاد تحول اجتماعیست مقتضی سبد اقدام راهبردی مختص […]

تاریخ حیات مسلمین و نسبت آن با دانش کلام

اینکه دانش را ما پدیده پیشینی بدانیم یا پسینی در تحلیل هویت یک دانش تاثیر به سزایی دارد. دانش ها بنا بر یک نظر پدیده ای متاخر از حیات و زیستن هستند. بدین معنا که گونه خاصی از زیستن که مبتنی بر عقلانیتی است که آن عقلانیت در فرهنگ زمانه منعکس گشته و دانشمند و […]