مطالب توسط ایمان نیک گفتار

فرهنگ، مزیت اصلی انقلاب اسلامی

یکی از نکات ویژه ای که استاد مطرح کردند این بود که دشمن شاید در ابتدا می ترسید که روی فرهنگ با ما درگیر شود چون می دید اصل حرف و زور ما در فرهنگ است و الا در زمینه اقتصاد یا تکنولوژی و رسانه و… که چیز خاصی نداریم. اما به مرور وقتی فشلی […]

ادعای برتری کلام انقلابی و مخاطره ی آزاداندیشی

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #برتری_کلام_انقلابی #آزاداندیشی #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_22 #جلسه_214 ? ادعای برتری کلام انقلابی و مخاطره ی آزاداندیشی یکی از ویژگی هایی که از کلام انقلابی در بیان استاد مطرح گردید این بود: « کلام انقلابی در افق راقی ترین برداشت های اسلامی است » ادعای برتری یک اندیشه نسبت به سایر اندیشه ها ادعای بزرگی ست. […]

خواست مردم

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #درگیری_شعار_توحید_با_استکبار #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_20 #جلسه_212 ? خواست مردم ?فرق خواست مردم در نظام اسلامی با خواست مردم در سایر نظام ها چیست؟ ?در یک کلمه: نظام اسلامی برای هدایت و خواست مردم و تعلیم و تربیت آنها به سمت غایات الهی و توحیدی باید برنامه داشته باشد ، اما در سایر نظام ها این […]

آیا دمیدن زیاد در مردم سالاری و اراده ی ملی به حذف ساختارها نمی انجامد؟

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #درگیری_شعار_توحید_با_استکبار #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_19 #جلسه_211 #اراده_ملی #ساختارهای_دولتی ⭕️ آیا دمیدن زیاد در مردم سالاری و اراده ی ملی به حذف ساختارها نمی انجامد؟ ?مسأله ی اصلی جلسه ی مباحثه ی ما بر سر این بود. ?دوستمان آقا محمدهادی جوهری اینگونه تقریر می کرد ( در غیر این صورت خودش اصلاح کند): ما از مرحله […]

توحید از دیدگاه انسان شناختی

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #توحید_از_دیدگاه_انسان_شناختی #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_1 #جلسه_101 بحث از انسان و رسیدن به یگانگی در دو ساحت فردی و اجتماعی قابل بررسی است. رسیدن به یگانگی در ساحت فردی را اینطور معنا کرده اند که روان و شخصیت انسانی به وحدت و یکپارچگی و هماهنگی درونی برسد. در ساحت اجتماعی نیز به معنای هماهنگی افراد و […]

نسبت کار و هنر در زندگی دینی

#یادداشت #مشخصات_اسلام #ایمان_نیک_گفتار #جلسه_366 #یادداشت_38 ?نسبت کار و هنر در زندگی دینی ?استاد مطهری در رابطه با نوع مواجه ی انسان با کار می فرمایند: “انسان باید كاری كند كه به كار، تنها از نظر منافعش علاقه مند نباشد، از جنبه ایجاد شاهكار علاقه مند باشد.” ?این جملات من را به یاد مباحثات غرب شناسی […]

تضاد عقل و جهل در جامعه

#یادداشت #جلسه_321 #یادداشت_34 #ایمان_نیک_گفتار #مشخصات_اسلام ?تضاد عقل و جهل در جامعه شهید مطهری تضاد بین عقل و جهل در وجود مرکب انسانی را به عنوان یکی دیگر از مشخصات اسلام مطرح کردند، حال این پرسش را می توان طرح کرد که آیا درمورد #نحوه_وجود_جامعه هم ی توان مقوله ی تضاد درونی را مطرح کرد ؟ […]

سواد حقوقی اعضای حلقه اندیشه ی کلامی

#یادداشت #جلسه_276 #یادداشت_33 #ایمان_نیک_گفتار #مشخصات_اسلام ?سواد حقوقی اعضای حلقه اندیشه ی کلامی ?در اثنای گزارشی که برادر خوبمان آقای شب بویی از پیگیری قانونی ماجرای الزام واکسن برای کادر درمان تعریف می کردند، به این فکر می کردم که این هم یکی از ناداری های ماست که باید در حلقه تدارک کرد، آشنایی با سوراخ […]

رسالت حلقه اندیشه کلامی برای کشف نظامات معنایی

#يادداشت #مقام_مردم #نظام_معنایی #ایمان_نیک_گفتار #يادداشت_32 #جلسه_275 ? رسالت حلقه اندیشه کلامی برای کشف نظامات معنایی ?یکی از مواجهات ساده اندیشانه با مقوله ی تفکر و اندیشه، زمانی شکل می گیرد که ارتباط و به هم پیوستگی فاکتورهای مختلف زندگی در آن لحاظ نشود. زیاد دیده ایم که اندیشه ی افراد از انسجام و به هم […]

تصمیم امامت

#يادداشت #روح_توحيد_نفي_عبوديت_غير_خدا #درگيري_شعار_توحيد_با_استكبار #ایمان_نیک_گفتار #يادداشت_30 #جلسه_228 ⭕️ تصمیم امامت «آیا می خواهیم وارد حوزه ی تمدن بشویم یا کی خواهیم با نوعی انعزال و گوشه گیری به حیات خود ادامه دهیم؟ اگرجبهه ی انقلاب این تصمیم را نگیرد، تصمیم نگرفته است که #امام_جماعت بشود یک پدیده ی گسترده که سرمایه ی بی نظیر انقلاب اسلامی […]

رفتار عاطفی شیعیان و عدم بهره وری از سرمایه های هویتی شیعی

#يادداشت #روح_توحيد_نفي_عبوديت_غير_خدا #درگيري_شعار_توحيد_با_استكبار #ایمان_نیک_گفتار #يادداشت_29 #جلسه_226 ? رفتار عاطفی شیعیان و عدم بهره وری از سرمایه های هویتی شیعی ?استاد در جلسه 226 به این واقعیت اشاره کردند که : ?«ما باید فهرست بکنیم که چه امکانات هویت ساز متعالی و مهمی داریم؟ اگر به امکانات ایمان های مذهبی نگاه بکنیم (به خصوص ایمان مذهبی […]

شبهه تعارض الزامات تربیتی با لوازم آزاداندیشی علمی

#يادداشت #روح_توحيد_نفي_عبوديت_غير_خدا #درگيري_شعار_توحيد_با_استكبار #ایمان_نیک_گفتار #يادداشت_26 #جلسه_225 ?شبهه تعارض الزامات تربیتی با لوازم آزاداندیشی علمی ?در همه ی محیط های علمی دین باور این مسأله وجود دارد: چگونه تربیت کنیم تا حریت و آزاداندیشی علمی فدای اعتقادورزی متربی نشود؟ و بالعکس، یعنی چگونه تربیت کنیم تا اعتقاداتمان در مخاطره ی آزاداندیشی قرار نگیرد؟ ?اینکه در میان […]

شبهه ی تعارض #هویت_پروری و #آزاداندیش_پروری

#يادداشت #روح_توحيد_نفي_عبوديت_غير_خدا #درگيري_شعار_توحيد_با_استكبار #ایمان_نیک_گفتار #يادداشت_27 #جلسه_225 ? شبهه ی تعارض #هویت_پروری و #آزاداندیش_پروری ?با توجه به یادداشت گذشته در مورد محل تعارض الزامات تربیت و آزاداندیشی، اکنون بار دیگر مسأله را بازتقریر می کنیم : ? ما چگونه تربیت کنیم تا در عین ایجاد #خودباوری_دینی و اعتقاد به عقاید حقه در متربی، صفت #خودشکنی و […]

شبهه تعارض #هویت_پروری و #آزاد_اندیش_پروری

#يادداشت #روح_توحيد_نفي_عبوديت_غير_خدا #درگيري_شعار_توحيد_با_استكبار #ایمان_نیک_گفتار #يادداشت_28 #جلسه_225 ? شبهه تعارض #هویت_پروری و #آزاد_اندیش_پروری (3) ?در دو یادداشت گذشته تحریری از مسأله طرح گردیده و جوانب مختلف محل نزاع روشن شد. ?دغدغه ی اصلی این یادداشت ها ارتقاء نرم افزار تعلیمی-تربیتی حلقه ی اندیشه ی کلامی است به همین دلیل می خواهیم به لایه های کاربردی تر […]

انحصارگرایی در مواجهه با توحید

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #درگیری_استکبار_با_شعار_توحید #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_25 #جلسه_223 #انتقاد #تقریر ⚠️ انحصارگرایی در مواجهه با توحید ?هنوز هم در جلسه ی حلقه ی اندیشه ی کلامی بوی #انحصارگرایی می آید، حرفش را می زنیم که توحید صرفا ذهنی نیست و همه جا حرف دارد، اما در تحلیل ها دوباره افراط و تفریط می کنیم، دوباره می شنویم […]

دلالت مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی در ایده ی راهبردی اصلاح

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #درگیری_شعار_توحید_با_استکبار #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_24 #جلسه_220 #تقریر #سوال ?دلالت مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی در ایده ی راهبردی اصلاح ?آنچه که از بیانات استاد پیرامون معضل انفعال هویتی و نارسایی شخصیتی جبهه ی انقلاب فهمیدیم ، به اضافه ی تأکید ایشان بر روی پرداختن به اندیشه و تفکر جامعه ی انقلابی به عنوان آبشخور […]

در ستایش بی شخصیتی

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #ایمان_نیک_گفتار #شخصیت #یادداشت_23 #جلسه_216 ⭕️ در ستایش بی شخصیتی ? می گویند شخصیت از علم بالاتر است و هر کمبودی قابل اصلاح است مگر بی شخصیتی. ?اما بی شخصیتی خوبی هایی هم دارد: بی شخصیت ها همچون آب اند ، صاف و روان؛ در هر ظرفی جا می گیرند ، با همه می […]

حقیقت گفتمان پیشرفت

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #درگیری_شعار_توحید_با_استکبار #ایمان_نیک_گفتار #یادداشت_21 #جلسه_213 ? حقیقت گفتمان پیشرفت دراین جلسه استاد اشاره کردند که مراد از گفتمان پیشرفت این نیست که دائما حرف از کلمه ی پیشرفت بزنیم. یعنی باید در مصادیق آن ورود بکنیم. یعنی گفتمان پیشرفت به حمل شایع مدنظر است نه به حمل اولی به ذهنم رسید تا این تذکر […]

معیار بودن نقش مردم

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #ایمان_نیک_گفتار #مردم_سالاری #معیار_بودن_نقش_مردم #یادداشت_18 #جلسه_210 ?معیار بودن نقش مردم اینکه مردم نقش معیار در درستی کارها دارند به چه معناست؟ آیا این به معنای آن است که هر کاری را باید در جامعه به مدد اراده ی عمومی جلو ببریم و اگر از ابتدا حضور اراده ی مردمی وجود نداشته باشد، نباید دست […]

انواع هویت

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #ایمان_نیک_گفتار #هویت #شخصیت_جامعه #یادداشت_15 #جلسه_208 ⭕️انواع هویت هویت اندیشی و توجه به شخصیت جامعه یکی از شاخصه های مباحث ما در حلقه ی اندیشه ی کلامی ست. اینکه هویت جامعه چیست و چگونه شکل می گیرد، خود مسأله ای فلسفی ست که می تواند از زاویه ی وجودشناسانه مورد مداقه ی ما قرار […]