مطالب توسط سیدمرتضی شرافت

فهرستی از راهبردهای محتوایی پیشنهادی

فهرستی از راهبردهای محتوایی ای که بر اساس عصاره معرفتی می توان پیشنهاد داد. این فهرست صرف نظر از اهمیت بالا یا پایین، صرفا به عنوان بررسی انواع و اقسام پیشنهادهای ممکن انجام می گیرد: نمایش جایگاه و وزن راهبردی آزاداندیشی برای نخبگان و تبیین ضرورت آن تاکید آزاداندیشی به عنوان خواست رهبری و تبیین […]

و باز هم رهزنی اصطلاحات

سوال جدی این است که راهبرد محتوایی چیست و بناست چه کاری انجام دهد؟ آن چه واضح است این است که در بین اعضای حلقه، در این باره اختلاف نظر وجود دارد و هر کس بنا به تصوری متفاوت از راهبرد محتوایی، پیشنهادات متفاوتی می دهد. اما چرا این اختلاف نظر ایجاد شده است؟ مگر […]

چرا آزاداندیشی مهم است؟

توصیه به آزاداندیشی توصیه به تفکر فعال و حقیقی یک جامعه است و این دعوت، دعوت به رهایی از اسارت ها و تامین نیازهای واقعی انسان. آزاداندیشی از ضروریات مردم سالاری است. اگر برای حرکت حقیقی یک جامعه مردم سالاری مهم است، آزاداندیشی هم مهم است. و اگر مردم سالاری راه حل و پاسخ مشکلات […]

آزاداندیشی در مسیر تحقق عدالت

نسبت آزاداندیشی با عدالتخواهی را از جنبه های مختلف می توان بررسی کرد. در این مجال بنا دارم به نقش و کارکردی که آزاداندیشی در تحقق عدالت و عدالتخواهی دارد بپردازم. می خواهم ادعا کنم اساسا بدون آزاداندیشی، عدالت نمی تواند محقق شود. جوهره آزاداندیشی حق خواهی و حق جویی است. وقتی فرهنگ آزاداندیشی در […]

یادداشت نویسی و طلبگی

چرا نوشتن مهم است؟ چرا نوشتن روزانه مهم است؟ چرا نوشتن روزانه برای یک طلبه مهم است؟ چرا نوشتن روزانه مباحث کلامی برای یک طلبه مهم است؟ چرا نوشتن روزانه مباحث کلامی برای یک طلبه عضو حلقه اندیشه کلامی مهم است؟ پاسخ دقیق و مفصل به هر کدام از این سوالات می تواند تا حدی […]

پای این مدرسه بمانیم

من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. بعضی افراد حق حیات بر گردنمان دارند. حق حیات بر گردن همه بشریت. بعضی ها حیات معنوی را احیا می کنند. این ها حق حیات معنوی بر گردن همه بشریت دارند. به واسطه این حق دائما و لحظه به لحظه ماجور هستند. و درجه شان ترفیع می یابد و […]

اهداف کدام آزاداندیشی

در اهداف آزاداندیشی، تولید علم ایجاد جریان های سودمند اجتماعی حراست از ایمان حفظ دستاوردهای انقلاب تولید گفتمان های متعالی شناخت شبهه فهرست شده است. و در مورد هر کدام در جزوه و در جلسه، توضیحاتی ارائه شد. یک سوالی که می توان به آن پرداخت این است که با کدام تعریف از آزاداندیشی این […]

نسبت آزاداندیشی با آزادی اندیشه و عقیده

پیش تر در یادداشتی به نسبت آزادی اندیشه با آزادی عقیده در دیدگاه شهید مطهری پرداختیم. حال می خواهیم نسبت این دو با آزاداندیشی را در یابیم. به نظر می آید آزاداندیشی همان چیزی است که دغدغه استاد شهید را پاسخ می دهد. آزاداندیشی همان است که انسان را وارد وادی عقلانیت و تفکر می […]

آزادی عقیده در دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری در بحث آزادی اندیشه و تفکر و هم چنین عدم آزادی عقیده، بحث جالبی دارند. به نظر می رسد این بحث با دغدغه شکوفایی قوه عاقله و قدرت تفکر انسان شکل گرفته باشد. در آنجا استاد شهید پس از بررسی معنای لغوی عقیده، به این نکته توجه می کنند که عقیده یا بر […]

نسبت آزاداندیشی و حق پذیری

طبق یک تعریف، می توان آزاداندیشی را شاخه ای از حق پذیری دانست. از این منظر، حق پذیری در حوزه شناخت، همان آزاداندیشی است. یعنی آزاداندیشی شاخه ای از حق پذیری است. حق پذیری مصادیق متعددی در حوزه های مختلف دارد. و در حوزه شناخت، حق پذیری به همان معنای آزاداندیشی می شود. بر این […]

آزاداندیشی و خلاقیت

اگر اندیشه و تفکر را حرکت از معلومات به سمت مجهولات بدانیم، آزاداندیشی به معنای این است که این حرکت قید و بند و مانعی نداشته باشد. یعنی حرکت آزادانه برای رسیدن به مجهولات از طریق معلومات. در این تعریف، برای آزاداندیشی نمی توان قواعد تفکر و ضوابط یک اندیشه منطقی را نادیده گرفت. آزاداندیشی […]

آزاداندیشی فرمایشی؛ نقدی به کمیته های آزاداندیشی

کمیته های آزاداندیشی برای پیگیری یک مطالبه و مطلوب حقیقی شکل گرفتند. اما به خاطر دغدغه های صوری و مواجهه اخباری و عدم توجه به غایت و خواست نهایی، تقریبا در تمام موارد، ناموفق بوده اند. وقتی نگاهی به وضعیت دانشگاه های کشور و حوزه های علمیه می زنیم، با نگاهی سخت گیرانه، تقریبا هیچ […]

نسبی گرایی و انسداد باب گفتگو

در نگاه اول، و با آنچه بر ذهن ما حاکم کرده اند، حق گرایی و حق طلبی مساوی است با جزم اندیشی و عدم تحمل مخالف. و نسبی گرایی مساوی است با تحمل مخالف و روشنفکری. و اگر همه نسبی گرا باشند، آن وقت باب گفتگو باز می شود. اما از زاویه دیگری نیز می […]

آزاداندیشی راهبردی برای استقرار مردم سالاری

در کتاب ارزشمند «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» از ولایت سخن به میان آمده است. ولایت الله و در مقابلش ولایت طاغوت. با توضیح که اگر انسان بنده خدا نباشد، بنده و برده غیر خداست و ولایت طاغوت را پذیرفته است. از طرفی هر غیر خدایی که ادعای خدایی دارد و می خواهد انسان […]