مطالب توسط حسین کلاتی

سیاست ، فرهنگ و چالشهای امروز انقلاب

#حسین_کلاتی #یادداشت_12 #مشخصات_اسلام #جلسه_ 370 #سیاست_فرهنگ #تمدن_غرب منتظرِ چه هستیم؟ سیاست ، فرهنگ و چالشهای امروز انقلاب بسم الله انقلاب اسلامی پس از 40 و اندی سال و با انبوهِ دستاوردهای چشم نوازش (که محلِ بحثِ این نوشته نیست نه این که محلِ توجه نویسنده نباشد) امروز در چند مسئله اساسی که اتفاقاً محوری ترین […]

از قله ی مواسات تا حضیضِ تبذیر بسم الله

#یادداشت_11 #حسین_کلاتی #جلسه_368 #مشخصات_اسلام #اسراف_تبذیر #ارزش_مواسات از قله ی مواسات تا حضیضِ تبذیر بسم الله شهید مطهری (ره) در طرحِ بحث خود از زهد (کتابِ اخلاق اسلامی/انتشاراتِ صدرا) چند فلسفه برای زهد بیان می کنند که یکی از آنها مواسات است. ایشان می فرمایند علّت تفاوت سیره اهل بیت در بعدِ اقتصادی و رسیدگی به […]

فرهنگ رابطه تنگاتنگِ اندیشه دینی با قدرت سیاسی بسم الله

#یادداشت_ 10 #حسین_کلاتی #مشخصات_اسلام #جلسه_367 #دین_سیاست # سیاست_فرهنگ رابطه تنگاتنگِ اندیشه دینی با قدرت سیاسی بسم الله یکی از سوالات اساسی در حوزهِ اندیشه دینی رابطه آن با وضعیتِ جامعه از نظر سیاسی است. در متنی که استاد از رهبری معظم در ریشه های اسلامِ استعماری قرائت فرمودند آمده بود که این نگاه به اسلام […]

غایتِ افعالِ انسان در جهان بینی توحیدی و مادّی

#یادداشت_9 #حسین_کلاتی #مشخصات_اسلام #اصالت_فایده #جلسه_352 غایتِ افعالِ انسان در جهان بینی توحیدی و مادّی بسم الله به نظر می آید فایده مندی از نظر اسلام ناشی از نگاه فلسفه اسلامی به افعال در عالم است. هر فعلی باطنی دارد و هیچ دستوری از دستوراتِ اسلام انجام فعل برای خودش نیست بلکه هدفِ بالاتری از اشتغالِ […]

عقل جمعی به مثابه جان مایه شورا

#یادداشت #حسین_کلاتی #یادداشت_8 #جلسه_349 #مشخصات_اسلام بسم الله عقل جمعی به مثابه جان مایه شورا فلسفه بعثت انبیاء، قیام جامعه برای خداست و نقش ایشان تحریک همین اراده های انسانی برای پیاده سازی اراده الهی به دست خودشان است و هدف از قیام مردم، اقامه دین به معنای امری خارج از وجود انسان ها نیست بلکه […]

حق_تکلیف

#یادداشت_ 7 #حسین_کلاتی #مشخصات_اسلام #جلسه_ 345 #حق_تکلیف بسم الله هیچ مداری بالاتر از حق نیست حق وادی تصویرِ ما از هستی و تناسب اجزای ان است و تکلیف، ما به ازای عملیِ این تصویر از عالم. احساسِ قلبی که از تکلیف پشتیبانی می کند احترام به حق است و ادب در برابرِ دستورات خدا و […]

حق_تکلیف

#یادداشت_8 #حسین_کلاتی #مشخصات_اسلام #جلسه_345 #حق_تکلیف بسم الله انانیت ملازم حق طلبی نیست اولاً این که انسان حق خود را مطالبه کند، لزوماً ملازمِ انانیت نیست و ریشه انانیت در چیز دیگری است : درکِ جامع و چندبعدی از انسان حقوق مختلفی برای او می سازد. حقِ روح و جسم، حقِ فطرت ، عقل، غریزه و… […]

معنای لفظ “اجتماعی”

#حسین_کلاتی #مشخصات_اسلام #اسلام-اجتماعی #یادداشت_5 #جلسه_343 دو معنا به طور معمول از لفظ اجتماعی برداشت می شود : معنای عام : که در مقابلِ بعدِ فردیِ انسان است معنای خاص : که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و… در جامعه است که ناظر به پیوندهای انسان ها (که بر پایه محوریت انسان ها نه قدرت و یا […]

فرآیند_تولید_علوم_انسانی

#یادداشت #مشخصات_اسلام #فرآیند_تولید_علوم_انسانی #حسین_کلاتی #یادداشت_3 #جلسه_338 طرح بحثی در فرآیند تولیدِ علوم انسانی : استاد محترم در جلسه گذشته به بیانِ چهار مرحله برای تولید علم پرداختند که شاملِ مکتب، علم، نظام و برنامه می شد. به نظر می آید چند سوالِ جدی در این طرح بحث وجود دارد : 1- اگر این چهارمرحله برای […]

مقصود شهید مطهری از همه جانبگی اسلام

#یادداشت #جلسه_337 #مشخصات_اسلام #حسین_کلاتی #یادداشت_2 مقصود شهید مطهری از همه جانبگی اسلام : به نظر می آید در فقره ی مربوط به همه جانبگی علوم، استادِ شهید در مقام بیانِ سه نکته هستند : 1- اسلام تصویرِ کامل دین خداست 2- کشفِ این دین با منابعِ چهارگانه ممکن است 3- اجماع علماء بر این است […]

لازمه فهمِ آثار و اندیشه های استاد مطهری

بسم الله الرحمن الرحیم #یادداشت #مشخصات_اسلام #حسین_کلاتی #یادداشت_ 1 #جلسه_336 شکی نیست که شهید مطهری (ره) از بزرگترین اندیشمندان دوران معاصر و نظریه پرداز بی نظیرِ انقلاب اسلامی بوده اند و به سختی میتوان حتی در تاریخِ بعد از انقلاب در موضوعاتی که ایشان قلم زده اند و طرح بحث داشته اند، تألیفاتی با آن […]

مقايسه شهيد مطهري و امام خامنه اي!

#يادداشت #مشخصات_اسلام #عقيل_رضانسب #يادداشت_157 #جلسه_251 ? مقايسه شهيد مطهري و امام خامنه اي! ❇️ بهره مندي بيشتر شهيد مطهري از جامعيت علمي و فراهم كردن امكان مقبوليت بيشتر حوزوي؛ ☑️ #معرف_یادداشت: بعد از خواندن «كتاب روح توحيد نفي عبوديت غير خدا» سراغ بحث (مشخصات اسلام) از شهيد مطهري رفتيم كه بخشي از كتاب وحي و […]