مطالب توسط سیدابراهیم رضوی

چیستی راهبرد محتوایی (تقریر کلام برادر همت و نقد و بررسی آن)

????چیستی راهبرد محتوایی (تقریر کلام برادر همت و نقد و بررسی آن) ???? #سید_ابراهیم_رضوی #آزاداندیشی #یادداشت 108 ????تقریر کلام برادر همت اگر به کل مسیر حرکت نگاه کنیم، ما سه راهبرد داریم. ????راهبرد اول، انتخاب ایده اولیه اصلاحی جامعه ایران است. این راهبرد، عبارت است از آزاداندیشی. این انتخاب در بحث مختصات راهبردی آزاداندیشی، مورد […]

با آزاداندیشی می توانیم بر مشکلات بشوریم؟

????با آزاداندیشی می توانیم بر مشکلات بشوریم؟???? #سید_ابراهیم_رضوی #آزاداندیشی #یادداشت 107 ????مقدمه: انسان در طول تاریخ همیشه با مشکلات فردی و اجتماعی مواجه بوده است. این سوال تاریخی همیشه وجود داشته است که راهبرد حل مشکلات انسان مخصوصا در عرصه اجتماعی چیست؟ چگونه جامعه به خوشبختی و سعادت می رسند؟ امروزه پاسخ به این سوال […]

چرا یادداشت و چگونه؟

????چرا یادداشت و چگونه؟???? #سید_ابراهیم_رضوی #آزاداندیشی #یادداشت 106 ✅ سود یادداشت 1- قدرت تفکر را بالا می برد 2- دقت در استدلال را افزایش می دهد 3- نویسندگی یک ابزار اثرگذار اجتماعی قوی ای است که برخورداری از آن، موجب کارآمدی انسان می شود. 4- راهی برای گفتمان سازی است. مخصوصا در قشر فرهیختگان و […]

تفاوت معیارهای حکم واقعی با معیارهای حکم حکومتی

تفاوت معیارهای حکم واقعی با معیارهای حکم حکومتی #سید_ابراهیم_رضوی #آزاداندیشی #یادداشت ۱۰۵ ????️ در میان مسائل و موضوعات متعدد اجتماعی، حکم بعضی از آنها بر ملاکات و معیارهایی استوار است که در وهله نخست، نه قابل دیدن است و نه قابل سنجش. مسأله اندیشه و عقیده نیز از همین قبیل هستند. در مورد اندیشه می […]

ملاک ها و متغیرهای تعیین حکم آزادی عقیده، بیان و عمل

???? ملاک ها و متغیرهای تعیین حکم آزادی عقیده، بیان و عمل???? #سید_ابراهیم_رضوی #آزاداندیشی #یادداشت 104 با توجه به یادداشت قبل، مهمترین ملاک برای تعیین حکم عقیده و بیان و عمل، آزاداندیشی و حق گرایی است. اما به نظر می رسد، پارامتر و متغیرهای دیگری نیز برای تعیین دقیق حکم عقیده باطل، بیان باطل و […]

نگاه اسلام به آزادی (در لایه های اندیشه، عقیده، بیان و عمل)

????نگاه اسلام به آزادی (در لایه های اندیشه، عقیده، بیان و عمل)???? #سید_ابراهیم_رضوی #آزاداندیشی #یادداشت 103 اسلام: ????1. قائل به حق است و حق را نیز یک چیز می داند یعنی اسلام قائل به پلورالیسم نیست. نه پلورالیسم معرفتی و نه پلورالیسم دینی. ????2. مردم باید به حق و واقع برسند. هُرهُری مذهبی، ممنوع است. […]

عقیده یعنی چه و آزادی عقیده صحیح است یا خیر

???? عقیده یعنی چه و آزادی عقیده صحیح است یا خیر???? ???? اگر تعریف آزاداندیشی، این است که اندیشه، از قیود و تعصبات آزاد باشد، پس تعریف آزادی عقیده هم یعنی، عقیده از قیود و تعصبات آزاد باشد. در این صورت آیا می توانیم بگوییم ما قائل به آزادی عقیده هستیم؟ چراکه در این صورت […]

نقدی به فرق آزادی اندیشه، آزاداندیشی

???? فرق آزادی اندیشه، آزاداندیشی و آزادی عقیده ????️آزادی اندیشه: اگر زمانی اندیشه ای، آزادانه با چیزی تعامل کند یعنی اندیشه اش به دنبال حق باشد، آزادی اندیشه رخ داده است. ????آزاداندیشی: اگر اندیشه انسان، به ملکه و مقامی برسد که همیشه آزادانه با امور مختلف تعامل می کند یعنی هیمشه اندیشه اش به دنبال […]

تلاشی برای ماهیت کاوی آزاداندیشی 3

?تلاشی برای ماهیت کاوی آزاداندیشی 3? ?یکی از نکات مهم در تعریف، این است که بگوییم مراد از اندیشه در آزاداندیشی چیست؟ آن چیزی که در وهله اول شاید به ذهن برسد، این است که بگوییم اندیشه به معنای تفکر است. اما به نظر می رسد اندیشه در تعبیر «آزاداندیشی»، به معنای تفکر نیست بلکه […]

تلاشی برای ماهیت کاوی آزاداندیشی 2

?تلاشی برای ماهیت کاوی آزاداندیشی 2? ?در یادداشت گذشته بیان شد که یک تعریف محتمل از آزاداندیشی این است که بگوییم: آزاداندیشی یعنی دستگاه شناخت انسان در قید و بند چیزی غیر از حق نباشد. به تعبیر دیگر آزاداندیشی یعنی تصدیق حق بدون تأثر از امری غیر از حق. ?اشکالی به این تعریف، به ذهن […]

تلاشی برای ماهیت کاوی آزاداندیشی 1

?تلاشی برای ماهیت کاوی آزاداندیشی 1? سوال این است که انسان آزاداندیش کیست و طبع آزاداندیشی چیست؟ ? برای پاسخ به این سوال، باید متعرض تمام مفاهیمی که با آزاداندیشی نسبت دارند بشویم و بگوییم نسبت آنها با آزاداندیشی چیست؟ آیا این مفاهیم، از قیودات و مقومات تعریف آزاداندشی است یا نسبت دیگری با آزاداندیشی […]

سربازی مادام العمر

?سربازی مادام العمر ? ?امام قبل از انقلاب به آن مأموری که از او پرسید با چه کسانی می خواهید انقلاب کنید؟، فرمودند: سربازان من در گهواره ها هستند. امروز با دیدن سیدمصطفی و امثال او به خوبی این جمله امام را می فهمم. کسانی که اصلا انقلاب را ندیده اند ولی به قدری انقلابی […]

تأملی در باب آزادی7 (حکم شناسی2)

?تأملی در باب آزادی7 (حکم شناسی2)? ? دوم: آزادی انسان در عمل و رفتار انسان از لحاظ آزادی در عمل گرچه از نظر فلسفی و تکوینی، ذاتا مختار و آزاد است ولی از نظر تشریعی و قانون اجتماعی، مطلقا آزادی عمل ندارد. خداوند انسان را در این دنیا در عمل و رفتارش، آزاد و مختار […]

تأملی در باب آزادی6 (حکم شناسی1)

?تأملی در باب آزادی6 (حکم شناسی1)? ✅ حکم شناسی آزادی تمام انسانها بر اساس نوع نگاه هستی شناختی و ارزش شناختی ای که دارند، احکام، باید و نبایدها و حقوقی را جعل می کنند. در ادامه به احکام و حقوق در دو حوزه اندیشه و عمل می پردازیم: ?اول: آزادی انسان در اندیشه گرچه با […]

تأملی در باب آزادی5 (ارزش شناسی)

?تأملی در باب آزادی5 (ارزش شناسی)? ✅ ارزش شناسی آزادی در یادداشت های گذشته، به معنای آزادی و اینکه آیا انسان آزاد هست یا خیر، پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ هستی شناختی، انسان آزاد مطلق نیست ولی تا حدی آزادی دارد. حال در این یادداشت می خواهیم به این بپردازیم که […]

تأملی در باب آزادی4 (هستی شناسی3)

?تأملی در باب آزادی4 (هستی شناسی3)? ?آزادی انسان در اندیشه اما در مورد اندیشه (اندیشه به معنای تفکر نه علم)، انسان از دو جهت نسبت به آن آزاد نیست. اولا درصورتیکه انسان، اندیشه و تفکر را مصداق کمال خود ببیند، از آن جهت که انسان نسبت به کمال خواهی آزاد نیست و ذاتا کمال خواه […]

تأملی در باب آزادی3 (هستی شناسی2)

?تأملی در باب آزادی3 (هستی شناسی2)? برای فهم وجود آزادی انسان، نیاز به انسان شناسی داشتیم که در یادداشت قبلی به آن پرداخته شد. حال به سراغ پاسخ به سوال می رویم. آیا انسان در غرض، علم، گرایش، اندیشه و فعل آزادی دارد؟ ?آزادی انسان در غرض و هدف با توجه به این توضیحات روشن […]

تأملی در باب آزادی2 (هستی شناسی1)

?تأملی در باب آزادی2 (هستی شناسی1)? ✅ هستی شناسی آزادی در بخش قبل اینکه معنای آزادی چیست را بیان کردیم. حال سوال این است که آزادی انسان وجود دارد؟ کدام آزادی وجود دارد؟ به تعبیر دیگر آیا واقعا انسان آزاد است؟ ? برای فهم وجود آزادی انسان، ابتدا باید انسان را بشناسیم تا ببینیم آزادی […]

تأملی در باب آزادی1 (معناشناسی)

?تأملی در باب آزادی1 (معناشناسی)? یکی از مفاهیم اساسی در عرصه فرهنگ و جامعه، مفهوم آزادی است. که هم به صورت مطلق بکار میرود و بهم به صورت وصف برای بعضی از موضوعات مثل اندیشه و عمل و غیره. این مفهوم مقدس که اساسا شعار اسلام است، امروزه در عصر سرقت شعارهای فطری، دستاویز غربیانی […]

ضرورت فهم و تبیین فلسفه آزاداندیشی نه تعریف آزاداندیشی

?ضرورت فهم و تبیین فلسفه آزاداندیشی نه تعریف آزاداندیشی? ?️آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم با آزاد اندیشی آن چیزی که می‌خواهیم محقق کنیم، محقق کنیم. برای این امر، در بسیاری از موارد، رسیدن به فلسفه آن چیز کافی است و لو ذات کاوی رخ ندهد. بلکه صرفا به یک تعریف رسمی […]