مطالب توسط حمزه وطن فدا

جمله مرکزی نوشتار ایشان این جمله است ؛

#حمزه_وطن_فدا #جلسه_211 #يادداشت_73 در جواب #یادداشت_85 برادر #اميد_فشندی ▪️جمله مرکزی نوشتار ایشان این جمله است ؛ “اگر مردمسالاری اساسا مقابله با سالاری هر چیزی به غیر از اراده مردم است پس …” #مرور_عقاید ▫️در این کلاس و در این کتاب ، تلاش کردیم که ذهن خود را آماده و مستعد شنیدن و پذیرش این معنای […]

آشفتگی ذهنی

#یادداشت / #پرسش #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #توحید_از_دیدگاه_انسانشناختی #حمزه_وطنفدا #یادداشت_1 #جلسه_101 ?آشفتگی ذهنی ❓مولف فضایی را تصویر میکند که عمل انسانی از ذهن انسانی فاصله میگیرد یعنی یا عمل توحیدی است و فعل مشرکانه یا بالعکس آیا از نظر فلسفی چنین چیزی ممکن است ، آیا میشود عملی جز از آبشخور یک برداشت و یک ذهنیت به تحقق […]

قدرت اختیار

#یادداشت / در جواب #محسن_همت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #توحید_از_دیدگاه_انسان_شناختی #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_3 #جلسه_101 ❗️ادعا ادعایی که #محسن_همت مطرح میکند این است که ما با موقعیت هایی در انسان مواجهیم که به واسطه قدرت اختیار حتی بدون معرفت از طرق دیگری نظیر انجام رفتار به سوی چیزی میل پیدا میکند . ⭕️ جواب آیا به شکل فلسفی انسان میتواند […]

هشتگ پیشنهادی ذیل بحث گونه های یادداشت

#حمزه_وطن_فدا #جلسه_358 #یادداشت_116 #نوع_یادداشت: #تدبیر_حلقه ? هشتگ پیشنهادی ذیل بحث گونه های یادداشت به نظر میرسد خوب است برخی عناوین دیگر را نیز به انواع یادداشت اضافه کنیم تا یادداشت ها از جامعیت بیشتری برخوردار گردند. ?#تدبیر_حلقه ◼️پیشبرد بهینه و فعال حلقه نیازمند مشارکت همه دوستان است ▫️بخشی از این مشارکت صورت عملی و اجرایی […]

گزارش_عملیات

#حمزه_وطن_فدا #جلسه_358 #یادداشت_117 #نوع_یادداشت: #تدبیر_حلقه ? هشتگ پیشنهادی ذیل بحث گونه های یادداشت ?#گزارش_عملیات ?برخی از رفقای حلقه، امروز بیرون یا درون فتوت مشغول خدماتی هستند که با جنس محتوایی و کنشی حلقه همخوانی بسیاری دارد ، یعنی میتوان ان را نوعی خروجی آماتوری و اولیه از کنشگری حلقه کلامی در فضای اجتماعی به حساب […]

اصالت_خیر در معاملات

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_113 #جلسه_355 #موضوع_جزیی : #اصالت_خیر در معاملات #نوع_یادداشت: طرح پرسش ? مرور آیات ناهی از اکل مال به باطل و طرح دو پرسش: ▫️در نظر استاد مطهری یکی از مشخصات ایدئولوژی اسلامی این است که گردش مالی بین افراد یک جامعه دور از بیهودگی ها و مبتنی بر انتقال خیر مادی و […]

انکار اصالت فایده یا شروع سکولاریزم

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_112 #جلسه_353 #موضوع_جزیی : #اصالت_فایده #نوع_یادداشت: تحلیلی ⬅️ادامه ?انکار #اصالت_فایده یا شروع #سکولاریزم ▫️شاید بزرگترین خسارتی که از انکار یا غفلت از اصالت فایده بر میخیزد، این باشد که تمام دستورات دینی صرفا به حکم اینکه دستور هستند اجرا میشوند و مفاد و مودای دستورات به کلی از حیز توجه خارج گردند. […]

اصالت فایده

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_111 #جلسه_352 #موضوع_جزیی : #اصالت_فایده #نوع_یادداشت: تحلیلی ?شهید مطهری و شجاعت طرح عنوان #اصالت_فایده به عنوان مشخصه اسلام ▫️اصالت فایده نام #مکتبی شناخته شده در مغرب زمین است که به دیدگاه خاصی که در قرن هجدهم توسط برخی فیلسوفان رادیکال انگلیسی مثل #جرمی_بنتام مطرح شده اشاره دارد ، در این دیدگاه ، […]

اصل #انتفاء ضرر و نقش آن در تضمین بقاء اسلام در نگاه شهید مطهری

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_110 #جلسه_351 #نوع_یادداشت: فیش برداری ?اصل #انتفاء_ضرر و نقش آن در تضمین بقاء اسلام در نگاه شهید مطهری ▫️شهید مطهری در کتاب “#نظام_حقوق_زن_در_اسلام” دلیل عمده کسانی که در مقوله حقوق خانوادگی حکم به پیروی از سیستم های غربی میکنند را تغییر وضع زمان و مقتضیات قرن بیستم معرفی میکنند و از این […]

از شورای راهبردی و اجتماعی تا شورای توحیدی

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_109 #جلسه_350 #نوع_یادداشت_سوال❓ ?از شورای راهبردی و اجتماعی تا شورای توحیدی ▫️پیشتر تبیین شد که اندیشه ها در سه ساحت و لایه ذیل دنبال میشوند: ➖اندیشه بنیادین توحیدی ➖اندیشه اجتماعی ➖اندیشه راهبردی ▫️طبیعتا هر لایه ای موضوعاتی مختص به خود دارد ، اما از آنجا که لایه های اندیشه نسبت به یکدیگر […]

زمانه یک حقیقت است

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_107 #جلسه_346 ? گرایش چهارم 2 زمانه یک حقیقت است همان طور که دنیا ، همان طور که اخرت ، همان طور که زندگی نمیشود گفت چون زندگی در ظرف دنیا و آخرت است پس ذکر دنیا گرایی و اخرت گرایی ما را بی نیاز از توجه ویژه به زندگی گرایی میکند […]

دنیا_گرایی

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_106 #جلسه_345 ?گرایش چهارم 1 بحثی مطرح بود در جلسات قبل با عنوان #دنیا_گرایی #آخرت_گرایی و #زندگی_گرایی که توضیحات دقیقی از نسب این مهمات در کلاس مطرح گردید اما به نظر می‌رسد در میان توجهی خوب به این سه عنصر اساسی فطری یعنی دنیا، آخرت و زندگی که غفلت از هر کدام […]

?گرایش چهارم 3

حمزه وطن فدا: #یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصات_اسلام #یادداشت_108 #جلسه_345 ?گرایش چهارم 3 وقتی میز اندیشه ما سه پایه داشته باشد و برای پهن کردن بساط اندیشیدن بر این سه پایه دنیا و اخرت و زندگی بسنده کنیم نبود پایه چهارم ، نبود پایه زمانه ، با کمی سنگین شدن موضوع ، توان حمل از میان رفته […]

حق مهمتر است یا تکلیف

#یادداشت #حمزه_وطن_فدا #مشخصاتـاسلام #یادداشت_105 #جلسه_344 حق مهمتر است یا تکلیف غیرت بر حقوق باید بیشتر باشد ، یا غیرت بر تکلیف محوریت یافتن ادبیات حق برای جامعه مفید تر است یا محوریت یافتن ادبیات تکلیف این سوال ها پاسخ در خور نمی یابند ، مگر آنکه ابتدا معلوم شود ، دوربین را در کدامین سوی […]

آیا شئون ولایت تفکیک بردار است؟

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_104 #جلسه_254 ?آیا شئون ولایت تفکیک بردار است؟ 1- آیا این تفکیک امکان پذیر است ؟ 2-آیا این تفکیک مطلوب است ؟ پیرامون ین امکان میتوان هم در ساحت ذاتی پرسش کرد هم در ساحت وقوعی و ذیل ساحت وقوعی بحث مطلوبیت را نیز بررسی نمود. ?توضیح اینکه ▪️در ساحت #ذاتی آیا […]

کدام دو گانه ، دو گانه اصلی است

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_102 #جلسه_234 #نوع : سوال و تحلیل ?کدام دو گانه ، دو گانه اصلی است ما در توضیح صف بندی جبهه حق و باطل در فضای قرآنی میتوانیم از عناوین متعددی بهره ببریم و دو گانه های گوناگونی را به تصویر بکشیم . دو گانه هایی نظیر مومن و کافر موحد و […]

پاپ سفید در جهانی سیاه

حمزه وطن فدا, [۱۶.۰۳.۲۱ ۰۶:۳۳] #یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_96 #جلسه_230 ?پاپ سفید در جهانی سیاه 1️⃣ چه شاد و بشاش است چهره این هپی پاپ چه برقی دارد سپیدی ردای اطلسی اش چه درخشان و جذاب است صورت سرخ و سفیدش میوه آبدار کدام باغستان روشن و آزاد است که این طور فریبا و دلربا […]

مباحثه یادداشتی

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_95 #جلسه_229 #_نوع_یادداشت: پیشنهاد ?#مباحثه یادداشتی #معرف_یادداشت: داشتم در این گروه گشت میزدم ، به چشمم آمد که خیلی از دوستان دارند بحث هایشان ناظر به هم میرود جلو ، اما حس کردم که این اصلا جلوی چشمماان نیست ، لذا پیشنهادی به ذهنم آمد که در ادامه تقدیم میشود: ?از نقائص […]

درباره نشست_میدان

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_95 #جلسه_227 #نوع_نقد ☘️درباره نشست_میدان ▫️اول از همه ، تشکر تشکر تشکر بابت نشست میدان ، دبیرش ، مشاورانش ، دست اندرکارانش / خدا قوت ▫️دوم از همه ، شکر و دعا و طلب توفیق بابت بودن نشست و برای ارتقایش و تکمیلش ▫️سوم از همه ، اتصال و ارتباط نشست میدان […]

در طلب فرصت #استکبار پژوهی در مکتب امام

#یادداشت #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیر_خدا #حمزه_وطن_فدا #یادداشت_91 #جلسه_224 ❇️در طلب فرصت #استکبار پژوهی در مکتب امام ?مقدمه ?مدتهاست ، مدتی بسیار ، که امام #خمینی را به سان یک شریعت و راه ، یک هویت و معنا ، یک آینده و افق شناخته ام . ?از دوره دانجشویی ، از وقتی که با جزوه “به آفتابی صحیفه برگردیم” […]